Jak skutecznie reklamować towar?    

       Robienie zakupów zarówno tych online, jak i tradycyjnych to dla mnie prawdziwa przyjemność. Niestety czasem zdarza się, że zakupiony produkt psuje się lub ujawniają się w nim jakieś wady. Co wtedy zrobić? Złożyć reklamację. Niestety dla wielu osób jest to spory problem, ponieważ nie znają swoich praw konsumenta.

https://www.youtube.com/watch?v=i-zZ3x2yjwA

Zdarza się, że już miesiącu, czy nawet kilku tygodniach użytkowania produkt się psuje, a sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji twierdząc, że okres gwarancji minął. Tymczasem zgodnie z obowiązującym prawem za zgodność towaru z umową, czyli prawidłowe działanie niezakupionego produktu, sprzedawca odpowiada przez 24 miesiące od daty wydania towaru.

Trzeba jednak pamiętać, że po stwierdzeniu usterek, czy wad trzeba niezgodność towaru z umową zgłosić w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy. Dużym udogodnieniem jest w tym przypadku fakt, iż pismo można wysłać pocztą, oczywiście z potwierdzeniem odbioru, lub wręczyć osobie zatrudnionej przez dany sklep – nie musi to być właściciel, ani kierownik. Sprzedawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pismo w ciągu 14 dni. Jeśli do tego momentu nie otrzymamy odpowiedzi, to przyjmuje się, iż reklamacja jest zasadna.

Kiedy można złożyć reklamację? Jest to dokładnie określone w przepisach. Niezgodność towaru z umową jest wtedy, gdy:

  • towar nie nadaje się do użytkowania, do jakiego jest przeznaczony,
  • jakość towaru odbiega od innych produktów tego rodzaju,
  • towar odbiega od tego, co znajdowało się w opisie lub reklamie,

produkt został nieprawidłowo uruchomiony lub zamontowany przez sprzedawcę, bądź kupującego, przy czym ten ostatni postępował w trakcie w/w czynności zgodnie z instrukcją, którą powinien otrzymać przy sprzedaży.